Svenska English

Välkommen!

Vi erbjuder våra kunder en heltäckande service inom Rökgasrening, stofthantering, ugnsteknik och mekaniska arbeten.
Vid ett eventuellt haveri är vi snabbt på plats med våra komplett utrustade servicefordon.

Vi har huvudkontoret i Gävle samt ett avdelningskontor i Norrtälje.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Våra Tjänster


- Besiktningar
- Projektledning
- Utredningar
- Konstruktionsuppdrag
- Montage
- Försäljning av Roster